SORTEO 1 SOLDO DE 1.200€ VIVEIROCCH

BASES DA CAMPAÑA

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), baixo a denominación  Sorteo de 1 soldo de 1.200€.  

 • A través da App Viveiro CCHV
 • Subindo os tickets de compra de calquera dos negocios asociados
 • Non hai importe mínimo
 • Tickets válidos do 11 de decembro de 2023 ó 4 de xaneiro de 2024
 • O sorteo será o 5 de xaneiro de 2024 ás 12:00 horas a través da propia APP.
 • Gravarase o sistema de sorteo para difundilo posteriormente en RRSS.
 • Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.
 • 1 premio de 1.200€, para gastar a Través da App ViveiroCCHV nos negocios asociados que empregan o sistema de canxe.
 • Entregarase ó gañador/a o listado de ditos negocios.
 • O premio está repartido en 100€ ó mes durante 1 ano
 • Cada mes o CCHV cargará dita cantidade no código QR do gañador para que poida gastalos ó longo do mes correspondente.

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.