CAMPAÑA DÍA DO PAI

BASES DA CAMPAÑA

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), baixo a denominación  “Unha experiencia con Papá”.   

  • A través da App Viveiro CCHV
  • Subindo os tickets de compra de calquera dos negocios asociados
  • Non hai importe mínimo
  • Tickets válidos do 13 de Marzo ó 19 de Marzo de 2024 (ambos incluídos)
  • O sorteo será o 20 de Marzo de 2024 ás 16:00 horas a través da propia APP.
  • Gravarase o sistema de sorteo para difundilo posteriormente en RRSS.
  • Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao de ambos, non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Unha “Experiencia en familia” consta dun Bono valorado en 500€ para canxear en Viaxes Arifrán por unha viaxe en familia (Cabárceno, Parque Warner, etc) a escoller destino e datas.  

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.