Estás aquí: Inico viveiroCENTRO
21 Enero 2019
viveiroCENTRO

viveiroCENTRO

ruleta para web

MERCAR EN VIVEIRO TEN PREMIO NA “RULETA DO NADAL”

BASES DA CAMPAÑA

Primeiro.- Descrición da campaña

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro, baixo a denominación a Ruleta do Nadal.

Instalarase unha ruleta con premios na Praza Maior de Viveiro os dias, 21, 22 e 23 de Decembro de 2018.

O horario será de 17:30 h. Ata esgotar os premios diarios (fixando como horario máximo cada dia as 20:30 horas)

Segunda.- Como Participar

Os interesados poderán participar entregando tíckets de compra de calquera dos negocios asociados ó CCHV, cun importe mínimo de 20€. Por cada ticket igual ou superior a 20€ en compras terase dereito só a unha tirada na ruleta.

Establécense 3 tiradas seguidas por persoa. Se se dispón de mais tickets poderase volver a poñer na cola para optar a mais tiradas. 

Permitirase a acumulación de varios tíckets de cantidades inferiores ata sumar os 20€.

A data válida dos tíckets de compra poderá ser dende o luns 17 ó domingo 23 de decembro de 2018.

Realizaranse as tiradas por estrito orde de chegada, unha vez comprobada a validez dos tíckets (negocio asociado, data e importe)

As casillas da ruleta conteñen premios de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ e segue mercando. Se se cae nesta última casilla non hai opción a premio.

Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Terceira.- Premios

Sortearanse 1.500€ en premios, repartindo 500€ cada día, do seguinte xeito:

-30 premios de 5€

-10 premios de 10€

-5 premios de 20€

-1 premio de 50€

-1 premio de 100€

O valor dos premios será entregado en Vales de compra do CCHV para gastar en negocios asociados ata o 5 de xaneiro de 2019.

Cuarta.- Utilización publicitaria das imaxes dos gañadores

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.

Miércoles, 05 Diciembre 2018 13:08

“SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€”

soldos para web

MERCAR EN VIVEIRO TEN PREMIO “SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€

BASES DA CAMPAÑA

Primeiro.- Descrición da campaña

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), baixo a denominación Sorteo de 3 soldos de 1.200€.

Segunda.- Como Participar

Os negocios asociados entregarán cas compras as papeletas cos números para o sorteo, dende o 26 de decembro de 2018 ata o 4 de xaneiro de 2019 (ambos incluídos)

O sorteo será o 4 de xaneiro de 2019 ás 20:30 horas na Praza Maior de Viveiro.

Sortearase tantas veces sexa necesario ata que aparezan os 3 gañadores.

Tódalas papeletas deberán ir seladas polo comercio que as entregan. En caso contrario serán invalidadas.

Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Terceira.- Premios

Sortearanse 3.600€ en premios, repartidos en 3 premios de 1.200€ cada un, que serán entregados ós gañadores tódolos meses durante o ano 2019 a razón de 100€ ó mes.

O valor dos premios será entregado en Vales de compra do CCHV para gastar en negocios asociados.

O gañadores recollerán os premios mes a mes nas oficinas do CCHV, onde se lles entregará unha lista cos negocios onde se poden gastar os vales.

Cuarta.- Utilización publicitaria das imaxes dos gañadores

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.

Jueves, 04 Diciembre 2018 20:09

1 ANO DE CINE GRATIS CO TEU SELFIE

sorteo cine

Bases Concurso Selfie #eumercoenviveiro

 

1.- OBXETO DO CONCURSO

O organizador deste concurso é a Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), que convoca o Concurso Selfie baixo o hasthag #eumercoenviveiro.

A finalidade deste concurso é a promoción a través das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram da campaña de Nadal de Viveiro, e potenciar a compra no comercio local.

O concurso terá carácter gratuíto e desenvolverase a través das condicións estipuladas nas presentes Bases.

Poderán participar neste concurso os maiores de 18 anos.

Para participar farase unha foto tipo selfie ó carón da árbore de luces de 9 metros do CCHV que está instalada na Praza Maior, e que sexa o máis divertida posible.

2.- MODO DE PARTICIPACIÓN

Será a través de las seguintes Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Centro-Comercial-Historico-de-Viveiro

https://twitter.com/viveirocentro

http://instagram.com/viveirocentro

Para que unha fotografía entre no concurso, é condición imprescindible que sexa etiquetada có hashtag #eumercoenviveiro na súa descrición, ademais de compartila publicamente nas redes sociais citadas anteriormente.

O perfil do participante e a publicación da fotografía deberán ser públicos, xa que no caso contrario, a organización non poderá visualizalas e non entrarán no concurso.

Pódese participar por calquera das tres modalidades que se detallan a continuación, non sendo excluíntes:

  1. FACEBOOK. Sube a fotografía ó facebook CentroComercialHistóricodeViveiro co hasthag #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de ser fan desa páxina oficial da Asociación en Facebook.

  1. TWITTER. Publica un tweet ca fotografía no teu perfil de Twitter ca etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

  1. INSTAGRAM. Sube a fotografía ó teu perfil de Instagram e menciona a @viveirocentro ademais de incluír a etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes cumprirán có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

3.- DATAS

O concurso comeza ás 20:00 horas do 5 de decembro de 2018 e rematará o 6 de xaneiro de 2019 ás 23:59 horas. As imaxes publicadas a partir desa data non se contabilizarán dentro doconcurso.

O 8 de xaneiro de 2019, o CCHV publicará nas Redes Sociales - Facebook, Twitter e Instagram - o gañador ou gañadora,e indicaraselle os pasos a seguir.

Teranse en conta para a valoración os Me gusta que teñan as fotos, resultando gañadora aquela que máis acade.

4.- PREMIO

Establécese un premio de “1 ano de cine gratis” en Cines Viveiro. O que equivale a 52 entradas, unha para cada semana do ano 2019, para o día e sesión que o gañad@r queira. O premio non poderá ser canxeado polo seu valor en metálico.

5.- DEREITOS DE IMAXE

Os concursantes ceden, nos términos legais necesarios, os dereitos de imaxe das súas fotografías á organización, para que poidan facer uso de dito material para a promoción en calquera canal ou medio de comunicación e para realizar unha exposición tras finalizar o concurso cas imaxes presentadas para talfin.

A organización reserva o dereito de denunciar ou pedir a eliminación da fotografía, si algunha imaxe vulnera dereitos persoais, resulta ofensiva ou discriminatoria, ou por calquera outro motivo ca organización estimeoportuno.

Resérvase o dereito de anular calquera participación, si se teñen sospeitas dunha manipulación incorrecta dos datos ou do concurso.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS

O participantes aceptan, mediante a súa participación no presente concurso, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados nas redes sociais poidan ser compartidos nos medios cos organizadores estimen oportuno. A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas das redes sociais nas que sedifunde.

Os organizadores non recollerán ningún dato persoal xa que a participación é pública. Unicamente farase necesaria a recollida dos datos do gañador para a entrega de premios, respetando a normativa aplicable en materia de Protección de Datos de carácter persoal.

7.- ACEPTACIÓN DAS BASES E RESPONSABILIDADES

Polo feito de participar no concurso, os/as participantes aceptan as condicións da mesma segundo se describen nestas Bases.

Miércoles, 21 Noviembre 2018 13:59

BLACK FRIDAY 2018

Web

 

BLACK FRIDAY


O Centro Comercial Histórico de Viveiro porá en marcha a campaña Black Friday os días 22 e 23 de novembro. Traballando estes días en recuperar a actividade comercial habitual tralas inundacions sufridas, podemos indicar que o éxito de participación de negocios nesta iniciativa é superior ó habitual. Agora mais que nunca podemos decir que a palabra unión cobra todo o seu significado. Serán 66 negocios participantes, de varios sectores distintos, que farán fantásticos descontos durante o xoves 22 e vernes 23, coñecido como o venres negro.

Participan locais de moda, calzado, complementos, infantil, deportes, lencería, xoias, mobles, decoración, perfumería, beleza, artigos para o fogar, alimentación, iluminación, óptica, telefonía, tecnoloxía, papelerías, ferretería, xoguetes, Fotografía e axencias de viaxes. A gran variedade de tendas que se suman a esta campaña fará que sexa moi atractiva para os clientes, así como os grandes descontos cos que se atoparán que van dende un 10% ata un 70%.

Os locais participantes son:

- Óptica Rosario                            - Gómez Travieso

- Confecciones Justo Vázquez         - Equivalenza

- Muebles Iglesias                        - Irimia Paquetería

- Platax                                       - Grafity

- Regalos Sulian                           - Calzados Vogue

- Madrás                                      - Esprit

- La Óptica Viveiro                        - Lencería Canela

- Van Surf Sneakers                      - Dandara

- Van Surf Shop                            - Naútica Beagle

- África Copias                              - Rockids

- Jonathans                                  - Contigo en tu Dia

- Holamobi                                   - Raquel Seijido

- Las Fidalgas                               - Carlos Fotógrafos

- Tacones                                     - Keweë

- Kody Kids                                   - Joyería Paleo

- Roupa                                       - Estanco Casanova

- Calzados Albo                            - Kandela Iluminación

- Albo Zapaterías                          - Mobiltom

- Albo zapatillería                         - Nacar

- Piti Deportes                              - El Faro

- Kerale Moda                              - Baühaüs

- Oscar Rodríguez Joyeros             - Paquetería Mónica

- Fontana                                    - Depidel

- Miss-tic                                     - Carnicería Mariño

- Oxígeno Surf                             - Deportes Don Balón

- Podium Sport                            - A Tenda da Calexa

- Fontenova Panadería                 - La Tienda de Aradia

- Cerámica Regal                        - Peluquería Richard XFavor

- Paquetería Lage                       - Librería Santiago

- Tejidos Rogelio                        - Dolotravel

- Mango                                    - A Bolboreta Mercería

- Piti Deportes                            - Embutidos Villalba

- Peluquería Angeles Salgueiro

Os locais participantes estarán identificados cós distintivos da campaña, banderolas de color Negro de 2,60 metros de altura colocadas nas entradas dos comercios, así como estrelas da mesma cor pegadas nos escaparates indicando os descontos. Deste xeito para o cliente é moi sinxelo identificar aqueles locais nos que poderá desfrutar da campaña de descontos.

Tratase de ofrecer ó cliente os mellores descontos en artigos de primeiras marcas, ca mellor calidade, sin ter que desprazarse, mercando no comercio local, un comercio que ofrece un trato persoal e profesional.

Miércoles, 31 Octubre 2018 20:07

Shopping Weekend Novembro 2018

SHOPPING WEEKEND


O Centro Comercial Histórico de Viveiro aposta unha vez máis por impulsar as compras e o ocio na sua cidade. Pon en marcha este venres 2 e o sábado 3 de Novembro a campaña Shopping Weekend, un fin de semana de compras ofrecendo fantásticos descontos en miles de artigos.

Unha oportunidade para pasar a fin de semana facendo compras nos 57 comercios participantes na campaña e desfrutar de descontos do 20% en miles de artigos. Participan locais de moda de home, muller e nenos, calzado, complementos, artigos de deporte, lencería, xoias, mobles, decoración, agasallos, perfumería, beleza, artigos para o fogar, alimentación, iluminación, óptica, telefonía, librerías e papelerías, estancos, perruquerías etc. Xa Van vaias edicións desta campaña, radicando o éxito da mesma na oportunidade de mercar cun desconto importante moitos artigos de primeira calidade na gran variedad de sectores que participan nesta iniciativa comercial.

Os locais participantes son:

- Óptica Rosario

- Cesar Cocina y Baño

- Confecciones Justo Vázquez

- Equivalenza

- Muebles Iglesias

- Irimia Paquetería

- Platax - Grafity

- Regalos Sulian

- Calzados Vogue

- Madrás - Esprit

- La Óptica Viveiro

- Lencería Canela

- Van Surf Sneakers

- Dandara

- Van Surf Shop

- Naútica Beagle

- África Copias

- Rockids

- Jonathans

- Contigo en tu Dia

- Óptica Casariego

- Raquel Seijido

- Las Fidalgas

- Carlos Fotógrafos

- Tacones

- Keweë

- Kody Kids

- Joyería Paleo

- Roupa

- Estanco Casanova

- Calzados Albo

- Kandela Iluminación

- Albo Zapaterías

- Mobiltom

- Albo zapatillería

- Nacar

- Piti Deportes

- El Faro

- Kerale Moda

- Baühaüs

- Oscar Rodríguez Joyeros

- Paquetería Mónica

- Fontana

- Depidel

- Miss-tic

- Carnicería Mariño

- Oxígeno Surf

- Deportes Don Balón

- Podium Sport

- A Tenda da Calexa

- Fontenova Panadería

- La Tienda de Aradia

- Cerámica Regal

- Peluquería Richard XFavor

- Paquetería Lage

Os locais participantes estarán identificados cós distintivos da campaña, banderolas de color fucsia de 2,60 metros de altura colocadas nas entradas dos comercios, indicando o desconto do 20%, así como vinilos da mesma cor pegados nos escaparates. Deste xeito para o cliente é moi sinxelo identificar aqueles locais nos que poderá desfrutar da campaña de descontos.

Tratase de ofrecer ó cliente a mellor calidade, variedade e prezo, sen ter que desprazarse, mercando no comercio local, un comercio que ofrece un trato persoal e profesional.

É moi importante lembrar que estes descontos non son acumulables a outras ofertas que xa teñan nos comercios, a encargos ou a devolucións, xa que é unha campaña puntual organizada só para as vendas destes dous días.

Viernes, 10 Agosto 2018 13:28

Apertura comercial 15 Agosto

El Miércoles 15 de Agosto el comercio asociado al Centro Comercial Histórico de Viveiro abrirá sus puertas por la mañana en horario especial de festivos, de 11 a 14 horas. Al ser dos dias festivos seguidos el comercio abrirá para que los clientes puedan realizar sus compras sin tener necesidad de desplazarse, comprando en el comercio de proximidad.

Jueves, 05 Junio 2018 13:36

Shopping Weekend Junio 2018

SHOPPING WEEKEND

El Centro Comercial Histórico de Viveiro apuesta una vez más por impulsar las compras y el ocio en su ciudad. Pone en marcha este viernes 8 y el sábado 9 de Junio la campaña Shopping Weekend, un fin de semana de compras ofreciendo fantásticos descuentos en miles de artículos.

Una oportunidad para pasar el fin de semana realizando compras en los más de 60 comercios participantes en la campaña y disfrutar de descuentos del 20% en miles de artículos. Participan locales de moda, calzado, complementos, artículos de deporte, lencería, joyas, muebles, decoración, perfumería, belleza, artículos para el hogar, alimentación, iluminación, óptica, telefonía etc.

 • Contigo en tu dia: 20% de descuento en floristería y arte floral
 • Raquel Seijido: 20% de descuento en toda la tienda
 • Dr. Zapato: 20% de descuento en toda la tienda
 • Nacar: 20% de descuento en toda la tienda
 • Van Surf Shop: 20% de descuento en toda la tienda
 • Esprit: 20% de descuento en toda la tienda
 • Miss-tic: 20% de descuento en toda la tienda
 • Optica Rosario: 20% de descuento en toda la tienda
 • Confecciones Justo Vázquez: 20% de descuento en toda la tienda
 • Iglesias: 20% de descuento en toda la tienda
 • Paqueteria Lage: 20% de descuento en monederos, camisones y pijamas
 • Kalea: 20% de descuento en artículos Kalea
 • Platax: 20% de descuento en toda la tienda
 • Vogue: 20% de descuento en toda la tienda
 • La Óptica: 20% de descuento en toda la tienda
 • Librería Neira Brochs: 20% de descuento en puzzles, juegos de mesa, cartas, Playmobil, objetos de escritura, maletines, libros seleccionados, material escolar y de oficina, materiales y kits de manualidades, papel de regalo, moñas, etc. y mucho más
 • Regalos Sulian: 20% de descuento en toda la tienda
 • Estanco Casanova: 20% en artículos seleccionados
 • Keweë: 20% de descuento en toda la tienda
 • Jonathans: 20% de descuento en toda la tienda
 • África Copias: 20% de descuento en mochilas, papel Report A4 80gr paquete de 500 hojas, y artículos seleccionados variados
 • Fontenova: 20% de descuento en objetos de regalo
 • Carlos Fotógrafos: 20% de descuento en trabajos profesionales
 • Baühaüs: 20% de descuento en artículos de decoración seleccionados
 • La Tienda de Aradia: 20% de descuento en toda la tienda
 • Cerámica Regal Fontenova: 20% de descuento en cerámica
 • Joyería Paleo: 20% de descuento excepto en oro
 • Equivalenza: 20% de descuento en cosmética, aromática y perfumería seleccionada
 • VanSurf Sneakers: 20% de descuento en toda la tienda
 • Mobiltom: 20% de descuento en fundas, cristales y altavoces
 • Irimia: 20% de descuento en camisones y batas
 • Óptica Casariego: 20% de descuento en toda la tienda
 • Las Fidalgas: 20% de descuento en toda la tienda
 • El Faro: 20% de descuento excepto en artículos de decoración y chubasqueros
 • Tacones: 20% de descuento en toda la tienda
 • Peluquería Richard xFavor: 20% de descuento en taninoplastia y botox capilar
 • Petit Bebe: 20% de descuento en toda la tienda
 • Kody Kids: 20% de descuento en toda la tienda
 • Roupa: 20% de descuento en toda la tienda
 • Grafity: 20% de descuento en toda la tienda
 • Paqueteria Mónica: 20% de descuento en pijamas y batas
 • Calzados Albo: 20% de descuento en toda la tienda
 • Albo Zapatería: 20% de descuento en toda la tienda
 • 55 Sneakers: 20% de descuento en toda la tienda
 • Frutería La Huerta: 20% de descuento en bulbos y licores
 • Piti Deportes: 20% de descuento en toda la tienda
 • Oxigeno: 20% de descuento en toda la tienda
 • Kerale Moda: 20% de descuento en toda la tienda
 • Óscar Rodríguez Joyeros: 20% de descuento en toda la tienda
 • Depidel: 20% de descuento en barras labiales, esmaltes y Thatso (autobronceador para ponerse en casa)
 • Náutica Beagle: 20% de descuento en ropa, calzado y complementos
 • Deportes Don Balón: 20% de descuento en toda la tienda
 • Carnicería Mariño: 20% de descuento en costilla de ternera, filetes de ternera, filetes de cerdo alimentado con castañas, zorza de cerdo alimentado con castañas, chorizos de cerdo alimentado con castañas
 • A Tenda da Calexa: 20% de descuento en artículos Tupperware y Standhome
 • César Cocina y Baño: 20% de descuento en artículos seleccionados
 • Fontana: 20% de descuento en toda la tienda
 • RocKids: 20% de descuento en sudaderas y últimas tallas de camisetas
 • Kandela: 20% de descuento en lámparas
 • Peluquería Ángeles Salgueiro: 20% de descuento en productos seleccionados de Salón hasta fin de existencias. 20% de descuento en tratamiento de proteínas, tratamiento anti-frizz, y antiencrespamiento
 • Lencería Canela: 20% de descuento en toda la tienda
 • Madrás: 20% de descuento en toda la tienda
 • Dándara: 20% de descuento en toda la tienda

Los locales participantes estarán identificados con los distintivos de la campaña, banderolas de color fucsia de 2,60 metros de altura colocadas en las entradas de los comercios, indicando el descuento del 20%, así como vinilos del mismo color pegados en los escaparates. De este modo para el cliente es muy fácil identificar aquellos locales en los que podrá disfrutar de la campaña de descuentos.

Se trata de ofrecer al cliente la mejor calidad, variedad y precio, sin tener que desplazarse, comprando en el comercio local, un comercio que ofrece un trato personal y profesional.

Es muy importante recordar que estos descuentos no son acumulables a otras ofertas que ya tengan en los comercios, a encargos o a devoluciones, ya que es una campaña puntual organizada sólo para las ventas de esos dos días.

Jueves, 31 Mayo 2018 17:52

Campaña en Defensa del Comercio Local

Los días 30 y 31 de Mayo, el Centro Comercial Histórico de Viveiro pone en marcha una nueva campaña en defensa del comercio local. El jueves 31, los escaparates de los negocios asociados al Centro Comercial amanecerán empapelados como si hubiesen echado el cierre, simulando un pueblo sin comercio, servicios, ni hostelería.

No es la primera vez que el Centro Comercial Histórico lanza una campaña en defensa del comercio local. El pasado mes de Marzo pusimos en marcha “30 días 30 motivos”, una campaña en la que, mediante una serie de carteles publicados en redes sociales, se destacaban las ventajas de comprar en el pequeño comercio. En el último cartel se planteaba la pregunta “¿qué pasaría si dejásemos morir al comercio del pueblo?” Esta nueva campaña ofrece la respuesta: cierre de negocios, pérdida de empleo, calles oscuras, vacías y sin vida...

Participarán más de cien negocios de todos los sectores, que van desde textil y alimentación a hostelería y servicios profesionales. El objetivo es mostrar al consumidor en que medida el comercio de Viveiro le da vida al mismo, crea puestos de trabajo, colaboran con las fiestas del municipio y patrocinan actividades de las distintas asociaciones y clubs, mantienen las calles iluminadas y llenas de vida, realizan sorteos, premios y gran cantidad de actividades a lo largo del año, y cada vez son más competitivos.

Para que el comercio local siga vivo, la campaña de concienciación debería realizarse desde el punto de vista de diferentes variables que rodean el funcionamiento del comercio local, no sólo del acto de compra por parte de los clientes sino también la implicación de los dueños que alquilan bajos comerciales, con unos precios de alquiler desorbitados dificilmente se podrán mantener abiertos los negocios. Los distintos colectivos de la zona.. de que nos sirve pedir apoyo al comercio para fiestas, eventos, rifas para la excursión y un largo etc si a la hora de comprar cualquier tipo de material lo hacemos en una gran superficie o por internet. Y sobre todo desvincularnos de la idea de que comprar en el comercio local es más caro.. los negocios llevan tiempo adaptándose a las nuevas exigencias del mercado y a los actuales hábitos de compra dando un servicio profesional y adaptado a todos los bolsillos. No sirve decir “comprar en el pueblo es más caro” cuando no se realiza una comparativa de precios de comprar un determinado artículo aquí o allá. Habrá en muchas cosas en las que no se pueda competir con una gran multinacional, pero en muchas otras el comercio local es mucho más que competitivo….

El miércoles 30 a partir de las 21:00 horas todos los negocios que se unen a la iniciativa empapelarán sus escaparates, puertas, ventanas o cristales, y apagarán totalmente las luces de los escaparates, así también veremos en la gran medida en la que los negocios del pueblo contribuyen a la iluminación de las calles.

Este tipo de actuaciones ya se han llevado a cabo con éxito en otras localidades gallegas. La idea es realizar una campaña chocante, que contraste con otras iniciativas más positivas y amables, concienciando al consumidor de que el pequeño comercio es el que le da vida al municipio y de las consecuencias negativas de su desaparición.

Jueves, 26 Abril 2018 11:56

Concurso Tapas 2018

VII CONCURSO DE TAPAS - VIVEIRO 2018

BASES DEL CONCURSO:

 1. La fecha del Concurso será desde el día 10 al 13 de Mayo.
 1. Cada participante presentará una única tapa, al precio de 2 €.
 1. Los locales participantes servirán las tapas todos y cada uno de los días que dure el concurso, con un horario mínimo de 12:00 a 15:30 h y de 20 a 24h (a excepción del domingo que se servirán hasta las 22:00 horas).
 1. En cada establecimiento participante, habrá “Tarjetas de votación” a disposición de los clientes.
 1. Cada vez que un cliente deguste una de las tapas del concurso, el establecimiento deberá sellarle la “Tarjeta” en la casilla correspondiente a su establecimiento.
 1. El cliente votará la tapa que más le haya gustado. No se podrá votar sin al menos haber probado 5 de las tapas que entran a concurso.
 1. El voto podrá realizarse hasta el domingo 13 de Mayo, en cualquiera de las urnas ubicadas en todos los locales participantes. No será válida ninguna cartilla de votación que no contenga los siguientes datos:
  • Sello, de mínimo 5 de los locales participantes
  • Voto, escrito de forma legible.
  • Nombre, apellidos y teléfono de contacto de la persona que emita el voto.
 1. Habrá 3 premios:
  • Mejor Tapa Popular: elegido mediante las votaciones de los clientes.
  • Mejor Tapa según el Jurado: elegida por un jurado ajeno al evento.
  • Mejor Presentación: elegida por un jurado ajeno al evento.
 1. Los clientes por medio de las tarjetas de votación, podrán entrar en el sorteo de 2 premios, uno de 200€ para aquellas tarjetas que tengan mínimo 5 tapas selladas, y otro de 800€ para aquellas tarjetas que tengan TODAS las tapas selladas.
 1. El premio de 200€ se entregará en 100€ en vales de compra y 100€ en vales de consumición. El premio de 800€ se entregará en 400€ en vales de compra y 400€ en vales de consumición. Los vales de compra son para gastar en comercios y los vales de consumición para gastar en los locales de hostelería participantes en el Concurso.
 1. El lunes 14 de Mayo, la organización procederá al sorteo y posterior comunicación al agraciado.
 1. La participación en el VII Concurso de Tapas Viveiro 2018, implica la aceptación de cada una de las normas que aparecen en las bases, así como la resolución del mismo.

 2. De conformidad con la legislación vigente, sus datos de carácter personal pasarán a formar parte de un fichero cuyo responsable es Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro. La finalidad de los datos facilitados es la correcta participación en el sorteo para el cual usted consiente su uso. Se le informa que sus datos no serán cedidos a terceros y que tiene derecho a acceder, rectificar, cancelar u oponerse al tratamiento de los mismos. Podrá consultar información adicional sobre protección de datos en www.viveirocentro.com.
Miércoles, 25 Abril 2018 16:37

Desfile Bodas y algo más

El broche de oro de Bodas y Algo Más consistió en un espectacular desfile de moda


Presentado por Estíbaliz Veiga, en el desfile pudimos ver las últimas tendencias en moda novias y comunión de la mano de Josefina Murano, así como fiesta que también desfiló Kerale Moda. Los zapatos de Dr. Zapato. Los peinados y el maquillaje corrieron a cargo de RichardxFavor, Peluquería Angeles Salgueiro y Belén Dablanca Make Up.  Arte floral de Contigo en tu día y música por parte del DJ Marco Fernandez. Pase de joyería a cargo de Oscar Rodriguez Joyeros, y un pase de tocados y peinados de la mano de Peluquería Angeles Salgueiro y Tocados Paula Dimé.

Fotografías de Carlos Fotógrafos

Página 1 de 8