Estás aquí: Inico Blog Artículos por etiqueta: Fiestas
17 Enero 2019

ruleta para web

MERCAR EN VIVEIRO TEN PREMIO NA “RULETA DO NADAL”

BASES DA CAMPAÑA

Primeiro.- Descrición da campaña

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro, baixo a denominación a Ruleta do Nadal.

Instalarase unha ruleta con premios na Praza Maior de Viveiro os dias, 21, 22 e 23 de Decembro de 2018.

O horario será de 17:30 h. Ata esgotar os premios diarios (fixando como horario máximo cada dia as 20:30 horas)

Segunda.- Como Participar

Os interesados poderán participar entregando tíckets de compra de calquera dos negocios asociados ó CCHV, cun importe mínimo de 20€. Por cada ticket igual ou superior a 20€ en compras terase dereito só a unha tirada na ruleta.

Establécense 3 tiradas seguidas por persoa. Se se dispón de mais tickets poderase volver a poñer na cola para optar a mais tiradas. 

Permitirase a acumulación de varios tíckets de cantidades inferiores ata sumar os 20€.

A data válida dos tíckets de compra poderá ser dende o luns 17 ó domingo 23 de decembro de 2018.

Realizaranse as tiradas por estrito orde de chegada, unha vez comprobada a validez dos tíckets (negocio asociado, data e importe)

As casillas da ruleta conteñen premios de 5€, 10€, 20€, 50€, 100€ e segue mercando. Se se cae nesta última casilla non hai opción a premio.

Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Terceira.- Premios

Sortearanse 1.500€ en premios, repartindo 500€ cada día, do seguinte xeito:

-30 premios de 5€

-10 premios de 10€

-5 premios de 20€

-1 premio de 50€

-1 premio de 100€

O valor dos premios será entregado en Vales de compra do CCHV para gastar en negocios asociados ata o 5 de xaneiro de 2019.

Cuarta.- Utilización publicitaria das imaxes dos gañadores

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.

Posted in Blog
Miércoles, 05 Diciembre 2018 13:08

“SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€”

soldos para web

MERCAR EN VIVEIRO TEN PREMIO “SORTEO DE 3 SOLDOS DE 1.200€

BASES DA CAMPAÑA

Primeiro.- Descrición da campaña

Organiza o sorteo o Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), baixo a denominación Sorteo de 3 soldos de 1.200€.

Segunda.- Como Participar

Os negocios asociados entregarán cas compras as papeletas cos números para o sorteo, dende o 26 de decembro de 2018 ata o 4 de xaneiro de 2019 (ambos incluídos)

O sorteo será o 4 de xaneiro de 2019 ás 20:30 horas na Praza Maior de Viveiro.

Sortearase tantas veces sexa necesario ata que aparezan os 3 gañadores.

Tódalas papeletas deberán ir seladas polo comercio que as entregan. En caso contrario serán invalidadas.

Os titulares, empregados e familiares de primeiro grao non poderán ser premiados cos tíckets de establecementos propios.

Terceira.- Premios

Sortearanse 3.600€ en premios, repartidos en 3 premios de 1.200€ cada un, que serán entregados ós gañadores tódolos meses durante o ano 2019 a razón de 100€ ó mes.

O valor dos premios será entregado en Vales de compra do CCHV para gastar en negocios asociados.

O gañadores recollerán os premios mes a mes nas oficinas do CCHV, onde se lles entregará unha lista cos negocios onde se poden gastar os vales.

Cuarta.- Utilización publicitaria das imaxes dos gañadores

A mera participación na campaña supón a aceptación plena de tódalas bases, así como a cesión voluntaria de datos ou imaxes no momento de recoller os premios, ca finalidade de publicar o resultado da promoción, utilizando a súa imaxe, sen que esta utilización lle confira dereito de remuneración ou beneficio algún. A participación no sorteo implica a aceptación desta cláusula.

A organización reserva o dereito a modificar total ou parcialmente estas bases, así como de suspender a campaña sen incorrer en ningún tipo de responsabilidade.

Posted in Blog
Jueves, 04 Diciembre 2018 20:09

1 ANO DE CINE GRATIS CO TEU SELFIE

sorteo cine

Bases Concurso Selfie #eumercoenviveiro

 

1.- OBXETO DO CONCURSO

O organizador deste concurso é a Asociación Centro Comercial Histórico de Viveiro (en diante CCHV), que convoca o Concurso Selfie baixo o hasthag #eumercoenviveiro.

A finalidade deste concurso é a promoción a través das redes sociais Facebook, Twitter e Instagram da campaña de Nadal de Viveiro, e potenciar a compra no comercio local.

O concurso terá carácter gratuíto e desenvolverase a través das condicións estipuladas nas presentes Bases.

Poderán participar neste concurso os maiores de 18 anos.

Para participar farase unha foto tipo selfie ó carón da árbore de luces de 9 metros do CCHV que está instalada na Praza Maior, e que sexa o máis divertida posible.

2.- MODO DE PARTICIPACIÓN

Será a través de las seguintes Redes Sociais:

https://www.facebook.com/Centro-Comercial-Historico-de-Viveiro

https://twitter.com/viveirocentro

http://instagram.com/viveirocentro

Para que unha fotografía entre no concurso, é condición imprescindible que sexa etiquetada có hashtag #eumercoenviveiro na súa descrición, ademais de compartila publicamente nas redes sociais citadas anteriormente.

O perfil do participante e a publicación da fotografía deberán ser públicos, xa que no caso contrario, a organización non poderá visualizalas e non entrarán no concurso.

Pódese participar por calquera das tres modalidades que se detallan a continuación, non sendo excluíntes:

  1. FACEBOOK. Sube a fotografía ó facebook CentroComercialHistóricodeViveiro co hasthag #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de ser fan desa páxina oficial da Asociación en Facebook.

  1. TWITTER. Publica un tweet ca fotografía no teu perfil de Twitter ca etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes teñen que cumprir có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

  1. INSTAGRAM. Sube a fotografía ó teu perfil de Instagram e menciona a @viveirocentro ademais de incluír a etiqueta #eumercoenviveiro. Os participantes cumprirán có requisito de seguir ó perfil oficial @viveirocentro

3.- DATAS

O concurso comeza ás 20:00 horas do 5 de decembro de 2018 e rematará o 6 de xaneiro de 2019 ás 23:59 horas. As imaxes publicadas a partir desa data non se contabilizarán dentro doconcurso.

O 8 de xaneiro de 2019, o CCHV publicará nas Redes Sociales - Facebook, Twitter e Instagram - o gañador ou gañadora,e indicaraselle os pasos a seguir.

Teranse en conta para a valoración os Me gusta que teñan as fotos, resultando gañadora aquela que máis acade.

4.- PREMIO

Establécese un premio de “1 ano de cine gratis” en Cines Viveiro. O que equivale a 52 entradas, unha para cada semana do ano 2019, para o día e sesión que o gañad@r queira. O premio non poderá ser canxeado polo seu valor en metálico.

5.- DEREITOS DE IMAXE

Os concursantes ceden, nos términos legais necesarios, os dereitos de imaxe das súas fotografías á organización, para que poidan facer uso de dito material para a promoción en calquera canal ou medio de comunicación e para realizar unha exposición tras finalizar o concurso cas imaxes presentadas para talfin.

A organización reserva o dereito de denunciar ou pedir a eliminación da fotografía, si algunha imaxe vulnera dereitos persoais, resulta ofensiva ou discriminatoria, ou por calquera outro motivo ca organización estimeoportuno.

Resérvase o dereito de anular calquera participación, si se teñen sospeitas dunha manipulación incorrecta dos datos ou do concurso.

6.- PROTECCIÓN DE DATOS

O participantes aceptan, mediante a súa participación no presente concurso, que os contidos e comentarios que vaian ser publicados nas redes sociais poidan ser compartidos nos medios cos organizadores estimen oportuno. A participación nun concurso desta natureza supón a aceptación das normas das redes sociais nas que sedifunde.

Os organizadores non recollerán ningún dato persoal xa que a participación é pública. Unicamente farase necesaria a recollida dos datos do gañador para a entrega de premios, respetando a normativa aplicable en materia de Protección de Datos de carácter persoal.

7.- ACEPTACIÓN DAS BASES E RESPONSABILIDADES

Polo feito de participar no concurso, os/as participantes aceptan as condicións da mesma segundo se describen nestas Bases.

Posted in Blog
Jueves, 31 Diciembre 2013 12:26

3 Premios de 1200€

Anuncio Cheque


Con las compras realizadas en los comercios asociados a lo largo de la campaña de Navidad, se entregaron las papeletas para entrar en el sorteo de 3 sueldos de 1.200€ cada uno en vales de compra, repartidos a lo largo de 1 año, en 100€ al mes durante 1 año para cada uno de los 3 agraciados.

El sorteo será este viernes 3 de enero del 2014 a las 21 horas en la Plaza Mayor de Viveiro. En total se han repartido 100.000 números. Aún estais a tiempo de conseguir más papeletas con las compras de estos días. 

El domingo 5 de Enero el comercio abrirá sus puertas en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas.Posted in Blog
Jueves, 17 Diciembre 2013 15:57

Navidad 2013

cartel navidad 2013 ok-1

El sábado 14 de Diciembre se inició la campaña de Navidad del Centro Comercial Casco Histórico de Viveiro. Las calles están adornadas con alfombras rojas y abetos en las entradas de los comercios para dar un ambiente lo más navideño posible a nuestras calles. Abetos que después de la campaña navideña serán replantados en el Monte San Roque por niños de los colegios de la zona, dando más vida a nuestros árboles.

Desde la semana pasada, con las compras realizadas en los comercios asociados se entregan las papeletas para entrar en el sorteo de 3 sueldos de 1.200€ cada uno en vales de compra, repartidos a lo largo de 1 año, serán 100€ al mes durante 1 año para cada uno de los 3 agraciados. El sorteo se realizará el 3 de enero del 2014 a las 21 horas en la Plaza Mayor de Viveiro, y las papeletas se irán entregando hasta ese mismo día. En total serán 100.000 números los repartidos.

Dentro de las actividades de la campaña de navidad, contaremos desde el día 16 hasta el 24, con la “Casita de Papá Noel” instalada en la Plaza Mayor, donde desde las 5 hasta las 8 de la tarde los niños podrán disfrutar de Papá Noel, sacarse fotos con él y llevarse sabrosos caramelos.

 

El comercio abrirá sus puertas los domingos 22 y 29 de diciembre en horario de 11 a 14 y de 17 a 20 horas, así como el 5 de diciembre en este mismo horario.Posted in Blog
Jueves, 14 Noviembre 2013 21:13

SHOPPING WEEKEND

La Asociación de Comerciantes Casco Histórico de Viveiro apuesta una vez más por impulsar las compras en su ciudad. Este viernes 15 y Sábado 16 pone en marcha la campaña Shopping Weekend, un fin de semana de de compras ofreciendo fantásticos descuentos en miles de artículos.

Aprovecha la oportunidad que te brindan los 53 comercios participantes en la campaña y disfruta de descuentos del 20% en miles de artículos. Participan locales de moda, calzado, complementos, artículos de deporte, lencería, joyas, muebles, decoración, perfumería, belleza, juguetes, artículos para el hogar, alimentación, iluminación, óptica,  etc.

Se trata de ofrecer al cliente la mejor calidad, variedad y precio, sin tener que desplazarse, comprando en el comercio local, un comercio que ofrece un trato personal y profesional.

Los locales participantes estarán identificados con los distintivos de la campaña, banderolas de 2,60 metros de altura colocadas en las entradas de los comercios, indicando el descuento del 20%, así como vinilos pegados en los cristales indicando aquellos que participan con artículos seleccionados. De este modo para el cliente es muy fácil identificar aquellos locales en los que podrá disfrutar de la campaña de descuentos. Es muy importante recordar que estos descuentos no son acumulables a otras ofertas que ya tengan en los comercios, ya que es una campaña puntual organizada sólo para las ventas de estos dos días.

Posted in Blog
Estas son las tapas que podreis degustar este fin de semana en las Jornadas Gastronómicas Acerca2 ó Mar:
 • A BAIUCA= POLBO CON ARROZ CHINO E CREMA DE PEPINO
 • O MURO= GALLETA MARIÑEIRA CON PESCADILLA
 • A PRACIÑA= SALPICÓN DE XURELO
 • KIEV= BROCHETA DE POLBO EN SALSA TERIYAKI
 • COPAS= CALDERETA DE PEIXE
 • O ASADOR=DIN SUM DE XURELO
 • CASA PEPI= BROCHETA DE RAPE EN TEMPURA CON CONFITADO DE VERDURAS
 • O RECUNCHO= ALBÓNDIGAS DE PESCADILLA EN SALSA VERDE
 • IMPERIAL=PURÉ DE CASTAÑAS CON POLBO Á PRANCHA
 • DELICIAS=CHICHARRO CON PATACAS E VERDURA


Apetecibles no?


 


 

 A Baiuca ok

Asador

Casa Pepi

Delicias

Imperial

Kiev

O Muro

O Recuncho

Placiña

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Blog


 

 

Estas son las tapas que podreis degustar este fin de semana en las Jornadas Gastronómicas Acerca2 ó Mar:

1- Chincho en tempura con mayonesa picante en Restaurante O Muro
2- Cachopo de merluza en salsa de marisco en Restaurante Casa Pepi
3- Cebiche de pescadilla en Kiev café
4- Pulpo a la vinagreta en Mesón A Baiuca
5- Caldeirada de pulpo en Mesón  A Placiña
6- Rape con habas de lorenzana en Bar Normandy
7- Xurelo en escabeche en Mesón Imperial
8- Brandada de pescadilla en Mesón O Recuncho
9- Pastelón de algas, wakame y mejillones en Copas Bar
10- Niguri de xurelo a la gallega en Restaurante Asador
11- Pescadilla en escabeche dominicano con puré de patataen Bar Las Delicias del Galicia

Apetecibles no?


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Blog
Viernes, 04 Octubre 2013 17:11

Jornadas Gastronómicas ACERCA2 Ó MAR

Del 1 al 3 de noviembre repetimos en los locales de hostelería del Casco Histórico de Viveiro unas jornadas gastronómicas un tanto peculiares. Bajo el nombre de ACERCA2 Ó MAR, con la colaboración de ASPANANE y PRATO-DO, se trata de dar a conocer de una forma distinta los productos pesqueros típicos de la zona, capturados con artes de pesca tradicionales como la bajura y el arrastre, poner en valor productos tradicionales muy introducidos en nuestra gastronomía pero en muchos casos poco valorados. El secreto está en la forma de prepararlos, ahí radica la diferencia de estas Jornadas y que las hace distintas. La empresa PRATO-DO realizará el diseño de las tapas con productos naturales y ecológicos, de temporada y de la zona. A partir de ahí se le dará a cada tapa un nombre sacado de algún aparejo o técnica marinera y le asignará un icono nutricional que muestre la propiedad nutucional más característica de la tapa. Por otro lado, ASPANANE diseñará y fabricará los recipientes de cerámica donde se servirán estos manjares, y poner de relevo un arte tan tradicional como la cerámica y el barro. Una colaboración a tres bandas que nos hará disfrutar de unos fines de semana gastronómicos distintos y sabrosos. Os esperamos!!!!!
 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Blog
Miércoles, 14 Agosto 2013 17:52

FERIA DE STOCKS

Durante los dias 20, 21 y 22 de agosto se celebrará en Viveiro la 1ª Feria de Stocks Casco Histórico de Viveiro. En las carpas situadas en los Jardines Noriega Varela podréis comprar artículos de moda, calzado, complementos, deporte, óptica, cosmética, joyería, muebles y decoración a unos precios de escándalo. El horario será de 11 a 14 horas y de 18 a 22 horas. No dejéis pasar la oportunidad de adquirir artículos de la mejor calidad a unos precios inbatibles. Os esperamos!!!

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Blog
Página 1 de 3

Noticia patrocinada por

Van Surf Shop & School

Van Surf Shop